คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีป้าย


สิ่งที่ผู้เสียภาษีควรรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ต้องทำอย่างไรเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

  (1)