สถานที่ท่องเที่ยว


ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

    เป็นศาลที่เก่าแก่มานานกว่า๗๐๐ ปี เชื่อกันว่าพระเจ้าวรมันต์(เหม่) ผู้เรืองอำนาจเป็นผู้ก่อสร้างขึ้นทำด้วยศิลาแลงรูปกลม ยาวประมาณ ๒ เมตร ผังโผล่พื้นมาประมาณ ๑ เมตรมีรูปเศียรเทพารักษ์อยู่บนยอดศิลาแลง การสังเวยเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรจะทำในวันที่

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร     กรมศิลปากรจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานประจำแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีเพื่อเก็บรวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการโบราณคดีประวัติศาตร์และศิลปกรรมของท้องที่จังหวัดกำแพงเ

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีสร้างด้วยไม้สักเป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือนไทยภาคกลาง มีศูนย์จริยศึกษา เพื่อฝึกหัดอบรม

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

ศาลพระอิศวร

ศาลพระอิศวร

ศาลพระอิศวร เป็นที่ตั้งของเทวรูปพระอิศวรจำลอง เดิมองค์จริงประดิษฐานอยู่ในเทวสถานซึ่งราษฎรเรียกว่า “ศาลพระอิศวร” ภายในกำแพงเมืองกำแพงเพชรนี้ มีจารึกที่ฐานรอบบาท (จารึกที่ 13) ความว่าเจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราชประดิษฐานรูปพระอิศวรในเมืองกำแ

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

วัดเทพโมฬี

วัดเทพโมฬี

วัดเทพโมฬี เป็นวัดร่วมสมัยกับโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมื่อครั้งยังเป็นเมืองชากังราวประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ ก่ออิฐถือปูน ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ สร้างครอบองค์เดิมไว้ภายใน นัก

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

วัดคูยาง

วัดคูยาง

วัดคูยาง วัดคูยาง เหตุที่เรียกว่าวัดคูยางเพราะ มีชาวยาง (กะเหรี่ยง) มาบูรณะวัดโบราณแห่งนี้ ชาวยางขุดคูน้ำล้อมรอบวัด จึงเรียกกันว่าวัดคูยาง เป็นพระอารามหลวง สภาพเดิมเป็นวัดเก่าแก่ ไม่ปรากฎหลักฐานอะไร แต่สันนิษฐานว่าสร้างมาแล้วไม่น้อยกว

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

วัดเสด็จ

วัดเสด็จ

วัดเสด็จ เป็นวัดมหานิกาย (ธรรมยุต) ที่เก่าแก่ไม่ปรากฏชื่อและหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใดแต่สันนิษฐานว่าประชาชนร่วมใจกันสร้างขึ้น วัดเสด็จมีรอยพระพุทธบาทจำลองแต่โบราณเคยเป็นที่เก็บศิลาจารึก และตำนานพระเครื่อง อีกทั้งสมเด็จพุฒาจารย์ (โต)พรหมร

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

วัดบาง

วัดบาง

วัดบาง วัดบางเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองกำแพงเพชรสันนิษฐานว่าที่ชื่อวัดบางคงเป็นเพราะที่ตั้งวัดอยู่ใกล้กับคลองน้ำซึ่งแยกจากแม่ปิงไปสู่ "หนองรี" คลองน้ำดังกล่าวเรียกว่า "บาง"เมื่อวัดมาตั้งอยู่ ณ ที่แห่งนี้ จึงตั้งชื่อ "วัดบาง" หลวงพ่อเพชร

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า เจ้าพ่อเสือ กำแพงเพชร

ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า เจ้าพ่อเสือ กำแพงเพชร

ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า เจ้าพ่อเสือ กำแพงเพชร ศาลปึงเถ่ากง-ม่า (ศาลเจ้าพ่อเสือ) จังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.โดยผู้ศรัทธาต่อ องค์ปึงเถ่ากง-ปึงเถ่าม่า เจ้าพ่อเจ้าแม่กำแพงเพชรองค์เ

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

ต้นสักทรงปลูก

ต้นสักทรงปลูก

ต้นสักทรงปลูก เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ . 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดกำแพงเพชรและทรงออกมาปลูกต้นสัก ณ บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดฯทรงปลูกต้นด้านขวา และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นด้านซ้าย ข

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

พระแก้วมรกต ณ เมืองกำแพงเพชร

พระแก้วมรกต ณ เมืองกำแพงเพชร

พระแก้วมรกต ณ เมืองกำแพงเพชร เมื่อพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่เมืองกำแพงเพชรนั้นต้องประดิษฐาน ณ วัดในกำแพงเมือง วัดประจำเมืองกำแพงเพชรคือวัดที่เรียกกันว่าวัดพระแก้ว เพราะเชื่อกันว่าถ้ามาอยู่กำแพงเพชร ต้องอยู่ที่วัดนี้อย่างแน่นอน และประกอบกับที

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google