ต้นสักทรงปลูก


ที่อยู่

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

รายละเอียด

ต้นสักทรงปลูก เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ . 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดกำแพงเพชรและทรงออกมาปลูกต้นสัก ณ บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดฯทรงปลูกต้นด้านขวา และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นด้านซ้าย ของศาลากลาง แล้วจึงเสด็จเยี่ยมราษฎรของพระองค์ ปัจจุบันต้นสักที่ทรงปลูก จังหวัดกำแพงเพชร ได้นำภาพถ่ายที่ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกมาขยายใหญ่ มาตั้งไว้ ณ ที่ นั้น นับว่าเป็นการทำที่ถูกต้องเหมาะสมยิ่ง และการได้ขยายพันธุ์สักพระราชทาน ไปปลูกทั่วทั้งจังหวัดกำแพงเพชร แสดงถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกล สมควรได้รับการยกย่อง

King Rama IX and Queen Sirikit’s planted Teak Trees

On 25 January 1967 King Rama IX and Queen Sirikit travelled to Khanphaeng Phet province and planted Teak trees in front of Khampheang Phet Town Hall. The right side teak tree was planted by our King and the left side was planted by our Queen. Kamphaeng Phet governor ordered to put King Rama IX and Queen Sirikit in front of Teak Trees. At the same time teak tree stems were distributed to plant all over this province.