พระแก้วมรกต ณ เมืองกำแพงเพชร


ที่อยู่

ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

รายละเอียด

พระแก้วมรกต ณ เมืองกำแพงเพชร

เมื่อพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่เมืองกำแพงเพชรนั้นต้องประดิษฐาน ณ วัดในกำแพงเมือง วัดประจำเมืองกำแพงเพชรคือวัดที่เรียกกันว่าวัดพระแก้ว เพราะเชื่อกันว่าถ้ามาอยู่กำแพงเพชร ต้องอยู่ที่วัดนี้อย่างแน่นอน และประกอบกับที่วัดพระแก้วมีมณฑปขนาดใหญ่ ที่สันนิษฐานว่า น่าจะประดิษฐานพระแก้วมรกตที่กำแพงเพชรระยะหนึ่ง ทำให้เมืองกำแพงเพชรมีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองสำคัญในทางพระพุทธศาสนาทำให้หัวเมืองฝ่ายเหนือคิดจะแย่งชิงพระแก้วมรกตไปแต่ทำไม่สำเร็จเพราะความแข็งแกร่งของเมืองกำแพงเพชร

Wat Phra Kaeo of Kamphaeng Phet

Wat Phra Kaeo is located in the center of Kamphaeng Phet town, this temple is part of the World Heritage ancient monument complex within the Park. Wat Phra Kaeo comprises a principal chedi on a base surrounded by elephants, wihara, mondop, chapel, and pagoda, all enclosed by a laterite wall.