พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ


ที่อยู่

เลขที่ 104/5, ถนนปิ่นดำริห์, อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, 62000 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

รายละเอียด

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีสร้างด้วยไม้สักเป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือนไทยภาคกลาง มีศูนย์จริยศึกษา เพื่อฝึกหัดอบรมงานประณีตศิลป์ ศิลปประดิษฐ์สำหรับเยาวชนในวัยเรียนซึ่งจะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด โดยจะสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนา มรรยาท การแกะสลัก ร้อยมาลัย ซึ่งจะเปิดสอนเฉพาะวันอาทิตย์เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 09.00 - 16.30 น.

Kamphaeng Phet Chaloem Phrakiat Museum

Kamphaeng Phet Chaloem Phrakiat Museum; also known as Thai House Museum. Elegant replicas of traditional Thai houses, hosting an exhibition about local and regional history and lifestyle. In addition, there is a moral education centre operating on Sunday where students in the province are taught and trained how to make handicrafts such as carving and making a garland, as well as about Buddhism and etiquette. Open daily 9 AM - 4:30PM.