ศาลพระอิศวร


ที่อยู่

112 กำแพงเพชร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

รายละเอียด

ศาลพระอิศวร

เป็นที่ตั้งของเทวรูปพระอิศวรจำลอง เดิมองค์จริงประดิษฐานอยู่ในเทวสถานซึ่งราษฎรเรียกว่า “ศาลพระอิศวร” ภายในกำแพงเมืองกำแพงเพชรนี้ มีจารึกที่ฐานรอบบาท (จารึกที่ 13) ความว่าเจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราชประดิษฐานรูปพระอิศวรในเมืองกำแพงเพชร เมื่อ พ.ศ. 2053 ตรงกับสมัยอยุธยาแต่ลักษณะของเทวรูปแสดงถึงการรับอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบายน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวเยอรมันคนหนึ่งได้มาพบเทวรูปนี้ในสภาพดี แม้จะตากแดดตากฝนอยู่นานกว่า 400 ปีโดยลักลอบตัดพระเศียรและพระหัตถ์เทวรูปพระอิศวรออกเป็นชิ้นส่วนจะส่งไปประเทศเยอรมนีแต่โดนจับได้ที่กรุงเทพฯ และถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งในปัจจุบันเทวรูปพระอิศวรสัมฤทธิ์องค์จริงถูกนำจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

God Shiva’s Shrine

This shrine to the Hindu god Shiva appears to date from the early sixteenth century. It was apparently erected under the direction of a Governor appointed from Ayutthaya. While the shrine was created long after Buddhism had taken a firm hold in ancient Siam, the old Hindu deities were still revered as guardian spirits, and the Shiva shrine was apparently intended to watch over the city. The statue on display in the open-air shrine today is a copy of the original bronze, which is now on display in the Kamphaeng Phet National Museum. In the 1930s a German missionary sawed off the head and hands of the statue. Fortunately, the missionary and the body parts were found in Bangkok before they had a chance to leave the country. The parts were welded back on the statue, and that's when the original was moved to the museum for safe-keeping.