วัดคูยาง


ที่อยู่

51 ราชดำเนิน 1 ซอย 2 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

รายละเอียด

วัดคูยาง

วัดคูยาง เหตุที่เรียกว่าวัดคูยางเพราะ มีชาวยาง (กะเหรี่ยง) มาบูรณะวัดโบราณแห่งนี้ ชาวยางขุดคูน้ำล้อมรอบวัด จึงเรียกกันว่าวัดคูยาง เป็นพระอารามหลวง สภาพเดิมเป็นวัดเก่าแก่ ไม่ปรากฎหลักฐานอะไร แต่สันนิษฐานว่าสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 400 ปี ภายในพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปประทาน มีนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่า “พระพุทธวชิรปราการ”มีความหมายว่า พระพุทธรูปประจำเมืองกำแพงเพชร นอกจากนี้ยังมี หอไตร ซึ่งตั้งอยู่กลางน้ำ ยกใต้ถุนสูงเป็นภูมิปัญญาของชาวพื้นเมืองที่จะรักษาพระไตรปิฎกไว้ มีเนื้อหากล่าวถึงหอไตรนี้ในพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

The Scripture Hall of Wat Khu Yang

This Scripture Hall, the architecture of the Rattanakosin Period.It was referred to in the writings of King Rama V. The building was established in the water but its lower part was very far from the water surface. This distinguished pattern was designed to prevent Buddhist Scriptures from damage. Presently, the building is still in a complete condition.