วัดบาง


ที่อยู่

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร, 62000 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

รายละเอียด

วัดบาง

วัดบางเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองกำแพงเพชรสันนิษฐานว่าที่ชื่อวัดบางคงเป็นเพราะที่ตั้งวัดอยู่ใกล้กับคลองน้ำซึ่งแยกจากแม่ปิงไปสู่ "หนองรี" คลองน้ำดังกล่าวเรียกว่า "บาง"เมื่อวัดมาตั้งอยู่ ณ ที่แห่งนี้ จึงตั้งชื่อ "วัดบาง" หลวงพ่อเพชร ที่นี่มีอายุกว่า 800 ปี เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกำแพงเพชร ชาวกำแพงเพชรเชื่อว่าหากใครได้มาสักการบูชาแล้วก็จะร่ำรวย มั่งมีเหมือนกับสมัยเชียงแสน

Wat Bang

Wat Bang is a temple located in the middle of the city of Kamphaeng Phet.

No real information was available, nor did we see anyone here. A large seated Buddha image name is the Sum Kor KamphaengPhet located outside to the back of the Ubosot covered by a roof and a relief image is located next to it. As with other historic cities, like Ayutthaya we grouped ancient temples and those still in use together. Luang Phor Phet Buddha, Wat Bang is landmark temple of Kamphaeng Phet.