รางวัลชมเชยโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพยายามใน การจัดเก็บภาษี โดยกรมการปกครอง


ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชยโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพยายามใน การจัดเก็บภาษี โดยกรมการปกครอง
วันเดือนปีที่มอบ
20 มิถุนายน 2548
หน่วยงานที่มอบ
กรมการปกครอง
วันที่รับมอบ
20 มิถุนายน 2548
ผู้รับรางวัล
สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเมืองกำแพงเพชร