รางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน โดยกรมอนามัย


ชื่อรางวัล
รางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน โดยกรมอนามัย
วันเดือนปีที่มอบ
16 พฤษภาคม 2550
หน่วยงานที่มอบ
กรมอนามัย กระทรวงสาธรณสุข
วันที่รับมอบ
16 พฤษภาคม 2550
ผู้รับรางวัล
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร