รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น โดยกรมการปกครอง


ชื่อรางวัล
รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น โดยกรมการปกครอง
วันเดือนปีที่มอบ
25 กันยายน 2549
หน่วยงานที่มอบ
กรมการปกครอง
วันที่รับมอบ
25 กันยายน 2549
ผู้รับรางวัล
ศาลหลักเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร