รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) โดยกรมการปกครอง


ชื่อรางวัล
รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) โดยกรมการปกครอง
วันเดือนปีที่มอบ
28 กันยายน 2550
หน่วยงานที่มอบ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
วันที่รับมอบ
28 กันยายน 2550
ผู้รับรางวัล
ศาลหลักเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร