รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตลาดดีมีมาตรฐาน ระดับจังหวัดกำแพงเพชร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ชื่อรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตลาดดีมีมาตรฐาน ระดับจังหวัดกำแพงเพชร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันเดือนปีที่มอบ
11 กันยายน 2550
หน่วยงานที่มอบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่รับมอบ
11 กันยายน 2550
ผู้รับรางวัล
ตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร