รางวัลโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนดีเด่น ประเภทที่ 1 โดยกรมส่งเสริมฯ


ชื่อรางวัล
รางวัลโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนดีเด่น ประเภทที่ 1 โดยกรมส่งเสริมฯ
วันเดือนปีที่มอบ
14 กันยายน 2550
หน่วยงานที่มอบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่รับมอบ
14 กันยายน 2550
ผู้รับรางวัล
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร