รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) โดยกรมการปกครอง


ชื่อรางวัล
รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) โดยกรมการปกครอง
วันเดือนปีที่มอบ
30 กันยายน 2551
หน่วยงานที่มอบ
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
วันที่รับมอบ
30 กันยายน 2551
ผู้รับรางวัล
ศาลหลักเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร