อยากให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรพัฒนาในเรื่องใด
ไฟและแสงสว่าง ( 5 )
38.46%
ถนน ( 4 )
30.77%
ท่อระบายน้ำ ( 4 )
30.77%