อยากให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรพัฒนาในเรื่องใด
ไฟและแสงสว่าง ( 4 )
36.36%
ถนน ( 4 )
36.36%
ท่อระบายน้ำ ( 3 )
27.27%