อยากให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรพัฒนาในเรื่องใด
ไฟและแสงสว่าง ( 3 )
50.00%
ถนน ( 2 )
33.33%
ท่อระบายน้ำ ( 1 )
16.67%